Latest Webinars

English

Latest Webinars

Rydym yn ddiolchgar i allu cyd-weithio gyda Chofnod er mwyn creu’r cyfleoedd gwych yma i chi dysgu gan rhai o’n harbenigwyr lleol am rhai o’r rhinweddau gwerthfawr ein coedwigoedd law.

Yn anffodus oherwydd Covid-19 roedd rhaid i ni ohirio nifer o’n ddigwyddiadau yn ystod y gwanwyn yma. Ond, wrth lwc fel mae un drws yn cau mae un arall yn agor. Trwy gydweithio gyda Chofnod rydym wedi llwyddo cynnal cyfres gweminar am rhai o’r agweddau Coedwig Law Geltaidd sydd yn eu gwneud nhw’n arbennig. Peidiwch â phoeni os wnaethoch chi fethu nhw ar y pryd erbyn rŵan maent ar gael ar YouTube.

Mae’r gweminarau i gyd yn Saesneg ac yn addas ar gyfer dechreuwyr a rhai sydd gyda rhywfaint o brofiad neu wybodaeth flaenorol. Mae’r arbenigwyr yn sôn am y prif gwahanol fathau o’r organebau, eu ffurf a’i chynefinoedd yn hytrach na cheisio dysgu chi i adnabod llwyth o rywogaethau mewn awr! Trwy wylio’r cyflwyniadau mi fyddwch chi’n dysgu mwy am sut maen nhw atgynhyrchu a’r nodweddion allweddol ar gyfer eu hadnabod.

Cychwynnodd y gyfres gyda Lucia Ruffino sef arbenigwraig bryoffytau gyda chyflwyniad am Fwsogl a Llysiau’r Afu. Yna gawson ‘Cyflwyniad i’r pethau bach’ sef gweminar am gen gan Cathy Wüster. Y trydydd un yw’r cyflwyniad i redyn gan David Hill. Mae’r pedwerydd eto gan Cathy Wüster sef ‘Taith cerdded rhith ystlumod

Hoffem ddiolch i'r cyflwynwyr am dreulio amser er mwyn chreu cyflwyniadau mor addysgiadol llawn lluniau hyfryd.

Cewch wylio am ddim … ond cofiwch sôn wrth eraill amdanynt trwy’r defnyddio’r dolenni isod!

https://www.youtube.com/channel/UC5pUUrmZ4QJ_gHbP3NhHe9Q/videos

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2021 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr