Gwirfoddolwyr

English

Gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o gyfarfod pobl, dysgu sgiliau newydd a helpu gwarchod cynefin gwerthfawr ac arbennig y Coedwigoedd Glaw Celtaidd.

Beth bynnag fo eich diddordebau neu gallu, mae lle i chi chwarae eich rhan. Byddwch hefyd yn gweld bod llu o fuddion i chithau: sgiliau a phrofiadau defnyddiol, cynnydd yn eich gwybodaeth am y cynefin, cwrdd a ffrindiau newydd, ymarfer corff a’r boddhad o wybod eich bod yn gwneud rhywbeth i hepu.

Volunteer woman oak leaf

Fel gwirfoddolwr i brosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru byddwch yn ein helpu i gyrraedd ein targedau; sef:

 • Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Coedwigoedd Glaw Celtaidd;
 • Rheoli rhywogaethau ymlwedol estron ac felly galluogi’r coedtiroedd i ddarparu llu o wasanaethau ecosystem;
 • Hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y Coedwigoedd Glaw Celtaidd;
 • yn cymryd rhan mewn gwaith sydd yn helpu eraill i ddeall a mwynhau y Coedwigoedd Glaw Celtaidd

Gallwch fod yn hyderus y byddwch yn:

 • cael yr hyfforddiant a’r offer sydd ei angen ar gyfer eich rôl
 • cael eich goruchwylio ac yn gweithio ochr yn ochr a gwirfoddolwyr profiadol neu staff
 • cael eich diogelu gan yr un rheoliadau iechyd a diogelwch a staff cyflogedig
 • derbyn costau teithio
 • yn cymryd rhan mewn gwaith sydd yn helpu eraill i ddeall a mwynhau y Coedwigoedd Glaw Celtaidd

Gallwch wirfoddoli fel unigolyn neu gyda grwp, gallwch ymuno mewn dyddiau gwaith yn rheolaidd, unwaith y mis neu unwaith y flwyddyn.

Beth rydych ei angen:

 • Dillad gwaith cynnes
 • Dillad glaw
 • Esgidiau addas
 • Bwyd a diod
IKRAMUKE Glan Gwynant20 Rhagfyr2018 12

Dan 18 – Rydym yn croesawu pobl ifanc ar ein diwrnodau gwaith, ond sylwer:

 • os ydych dan 16 oed rhaid i chi fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol
 • os ydych yn 16-17 oed bydd angen awryddo ffurflen ganiatad rhieni cyn i chi gael gwirfoddoli ar ben eich hunain

Rydym hefyd yn croesawu grwpiau ysgol / coleg ar ddyddiau gwaith. Cysylltwch â ni i drefny dyddiad lleoliad addas i’ch grwp.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Snowdonia National Park Authority, National Park Office, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2020 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr