Lleoliadau Coedwig

English

Lleoliadau Coedwig

Mae’r prosiect yn gweithio mewn pedair ardal yng ngorllewin Cymru, sef Eryri, Cwm Einion, Cwm Doethïe-Mynydd Mallaen a Chwm Elan.

Dros y canrifoedd mae'r Goedwig Law Geltaidd wedi dirywio oherwydd materion yn amrywio o blannu conwydd, ymlediad rhywogaethau megis Rhododendron ponticum i or-bori gan ddefaid a cheirw.

Mae'r dirywiad wedi rhoi pwysau ar lystyfiant gwerthfawr, yn enwedig cennau megis Pyrenula hibernica (mwyar duon a chwstard) a llysiau'r afu, adar megis y gwybedog brith, tingoch a thelor y coed a mamaliaid gan gynnwys yr ystlum pedol lleiaf a llygoed y coed.

Bydd y prosiect hwn yn ceisio gwaredu rhywogaethau ymledol o'r pediar ardal o Goedwig Law Geltaidd gan ddatblygu ffyrdd o wella eu rheolaeth, megis trwy newid y ffordd maent yn cael eu pori.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Snowdonia National Park Authority, National Park Office, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2020 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr