Cwrs Ffotograffiaeth Ar-lein

English

Cwrs Ffotograffiaeth Ar-lein

Lleoliad : Online Zoom Course

Yn y gweithdy hwn bydden ni’n canolbwyntio ar gael y gorau o'ch camera ac ymchwilio nifer o awgrymiadau defnyddiol ar gyfer dal delweddau trawiadol o fywyd gwyllt a'r byd naturiol. Bydd Ben yn eich helpu i fynd i’r afael â gosodiadau a nodweddion eich camera (boed yn gamera pwynt-a-saethu neu DSLR proffesiynol). Bydd o’n cyffwrdd ag elfennau o grefft maes ar gyfer tynnu llun bywyd gwyllt, sut i dynnu delweddau ar gyfer recordio biolegol ac adnabod rhywogaethau, hefyd rhoi rhai awgrymiadau tymhorol perthnasol ar gyfer ffotograffiaeth ar gyfer y misoedd nesaf, gan gynnwys yng nghanol ein Coedwigoedd Glaw Celtaidd.

https://www.cofnod.org.uk/Bookings

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2020 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr