Pam mae angen pori rheoledig ar Goedwigoedd Glaw Celtaidd?

English

Pam mae angen pori rheoledig ar Goedwigoedd Glaw Celtaidd?

Yn y gweminar wnawn ymchwilio’r nodau cysylltiedig â phori coedwigoedd glaw Celtaidd a pam mae penderfyniadau rheoli wedi seilio ar gylchrediad degawd yn lle blynyddol. Wnawn amlinellu’r ystyriaethau sylfaenol ymarferol sydd ymwneud a’r dirwedd ac isadeiledd wrth gyflwyno pori mewn ardaloedd newydd.

Gyda Hilary Kehoe, PONT

Mae Hilary Kehoe wedi gweithio i 'PONT Cymru', y mudiad pori ar gyfer Cymru, am dros 12 mlynedd. Mae hi’n helpu hwyluso pori ar gyfer bywyd gwyllt trwy bori da byw yn ogystal ag ysgrifennu ac arwain cyrsiau hyfforddiant.

Mae hi’n ffarmio gyda’i theulu adref ger Bethesda gan ddefnyddio gwartheg, merlod a defaid nhw weu hunain i reoli amrywiaeth o gynefinoedd ar draw Gogledd Cymru gan gynnwys twyni tywod, rhostir, coedwigoedd a glaswelltir. Mae hi’n cadeirio rhwydwaith ffermio’n gyfeillgar ar gyfer natur yng Nghymru (Nature Friendly Farming Network in Wales).

https://www.eventbrite.co.uk/e/free-webinar-am-ddim-pam-mae-angen-pori-why-do-we-need-grazing-tickets-119106032349

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2020 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr