Taith gerdded y mis

English

Taith gerdded y mis

Taith gerdded y mis – Coed Cymerau (Coed Cadw)

Dyma ardal wych o gynefin coed derw brodorol mewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol, peth ohonno yn hynafol iawn. Os oes gennych lens llaw, ewch a hi gyda chi i gael golwg agosach ar y llu o is-blanhigion bychain sydd i’w gweld ar y hyd y waliau ac i fyny’r boncyffion.

Mae ambell i daith gerdded wahanol yn bosibl yn y lleoliad hwn - ond dyma ddisgrifiad o’r daith symlaf sydd gyda llwybrau eithaf graddol gydag ambell i allt. Mae’n bosibl cwblhau’r daith hon mewn oddeutu 1 awr.

Pellter: Tua 3km

Amser: Tua 1 awr

Graddfa: Cymedrol

Dechrau/diwedd: Cilfan ger yr A496, i’r de o bentref Tanygrisiau

Cyfleusterau: Cyfleusterau cyffredinol ar gael ym Maentwrog neu Flaenau Ffestiniog

Cyfeirnod grid: SH 691 427

Map perthnasol: Arolwg Ordnans 124 Porthmadog & Dolgellau / OL 18 Harlech, Porthmadog & Y Bala

 1. Parciwch yn y gilfan oddi ar yr A496, tua milltir i’r de o bentref Tanygrisiau ger Blaenau Ffestiniog.
 1. Ewch trwy’r giât mochyn ac ar y chwith fe welwch gychwyn y llwybr troed. Ymhen ychydig fe welwch yr hen waliau sydd wedi eu gorchuddio gyda phob math o fwsoglau a chennau gwanhaol.
 2. I fyny’r allt raddol ac yna byddwch yn disgyn i lawr at fforch. Dilynwch y llwybr sy’n mynd lawr i’r chwith.
 3. Ymhen ychydig funudau, fe ddewch at lan yr Afon Goedol. Yma mae ceunant gwerth ei weld, a safle gwych i gymryd pum munud i werthfawrogi’r twmpathau mwsogl rhyfeddol dan draed.
 4. Ewch yn ôl i fyny’r un llwybr at tua hanner ffordd; yma fe welwch y llwybr yn fforchio - ewch i’r dde fyny at y gamfa.
 5. Dros y gamfa a chadwch i’r chwith. Edrychwch ar ganghennau bendigedig y coed hynafol – pob un a lliwiau gwahanol o gennau.
 6. Ychydig nes ymlaen ac fe welwch fainc - lle da i gymryd seibiant i werthfawrogi’r Manod Mawr. Os edrychwch yn ofalus fe welwch linell o wenithfaen gwyn yn rhedeg trwy’r graig.
 7. Heibio i hen feudy nesaf, cartref i’r ystlum pedol lleiaf, creadur prin sydd i’w weld yn hela pryfetach liw nos.
 8. Fe ddewch at giât arall, ewch i lawr i’r dde gan ddilyn y trac. Gwrandewch ar adar bach y goedwig - y gwybedog brith, telor y coed neu’r tingoch.
 9. Byddwch hefyd yn clywed sŵn y dŵr yn rhuthro i lawr Rhaeadr Cymerau. Os hoffech ei weld, yna trowch i’r chwith a dilyn y llwybr am ychydig funudau nes dewch at y bont - golygfa werth ei gweld.
 10. Dychwelwch yn ôl yr un ffordd at y trac, a’i ddilyn i’r chwith i ddod nôl at y man parcio.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2021 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr