Swydd wag

English

Swydd wag

Cyfeirnod Swydd

SNPA 2020 013

Lleoliad

Penrhyndeudraeth

Swyddog Cefnogi Prosiect
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Mae prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE yn rhaglen saith mlynedd gwerth £ 7M a ariennir gan LIFE. Y nod yw adfer a dod â statws sylweddol o safleoedd Coetir Derw Gorllewinol yr Iwerydd yng Nghymru i statws cadwraeth ffafriol. Mae Prosiect Coedwig Law Cymru wedi derbyn cyllid gan Raglen LIFE yr Undeb Ewropeaidd.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cefnogi Prosiect dwyieithog i ymuno â'n tîm am gontract pum mlynedd yn rhedeg tan 2025.

Y Buddion

- Cyflog o £ 19,554 - £ 21,166 y flwyddyn
- Cefnogi prosiect cyffrous sy'n anelu at achub rhywogaethau brodorol Cymru a chynefinoedd sydd mewn perygl

Y Rôl

Fel Swyddog Cefnogi Prosiect, byddwch yn cael y dasg o ddelio ag agweddau ariannol a gweinyddol prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE.

Yn benodol, bydd eich rôl yn cynnwys gweinyddiaeth prosiect gyffredinol, coladu taflenni amser a data ariannol ar gyfer paratoi hawliadau a chefnogi'r Uwch Reolwr Prosiect gydag ymholiadau a thaliadau ariannol.

Mae hon yn swydd amser llawn, 37 awr yr wythnos. Fodd bynnag, rydym yn barod i ystyried cynnig y rôl yn rhan amser, gan weithio 30 awr yr wythnos.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Cefnogi Prosiect, bydd angen i chi:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad o waith ariannol a gweinyddol mewn amgylchedd swyddfa prysur
- Profiad o gymryd munudau mewn cyfarfodydd a chynhyrchu cofnodion cywir
- Gwybodaeth am, a diddordeb yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
- Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol e.e. Technoleg geiriau, Excel a gwefan
- NVQ lefel 3 neu gyfwerth (neu brofiad cyfatebol

Byddai profiad o ddefnyddio GIS yn fuddiol i'ch cais.

Rydym yn awyddus i glywed gan y rhai sydd wedi gweithio mewn rôl Gweinyddwr Cyllid, Gweinyddwr Cyfrifon, Cydlynydd Swyddfa, Ysgrifennydd, Derbynnydd, Cynorthwyydd Cyllid, neu Gynorthwyydd Cyfrifon.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10yb ar 30 Mehefin 2020.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Swyddog Cefnogi Prosiect, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2021 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr