Cystadleuaeth ffotograffiaeth

English

Cystadleuaeth ffotograffiaeth

To celebrate the rare and valuable habitat of the Celtic Rainforests Wales we are launching a photography competition with some fantastic prizes, sponsored by Snowdonia National Park Authority and Cambrian Photography. We want to see all aspect of the rainforests - from the miniature world of the mosses to the majestic veteran trees and waterfalls, we want it all!

I ddathlu cynefin prin a gwerthfawr Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru, rydym yn lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth gyda gwobrau gwerth chweil, wedi'i noddi gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Cambrian Photography. Rydym eisaiu gweld pob agwedd ar y coedwigoedd glaw - o fyd bychain y mwsoglau i'r coed hynafol a'r rhaeadrau, dewch a phob dim!

Gwobrau gwych

Categori Oedolion: Gwobr 1af: £500 2il wobr: £250 3ydd gwobr: £100

Categori dan 16: Gwobr 1af: £250 ynghyd â diwrnod o hyfforddiant gan Cambrian Photography. 2il wobr: £100 3ydd gwobr: £50

Bydd ennillwyr y gystadleuaeth yn cael eu cyhoeddi yn ystod Gŵyl Amgylcheddol Caernarfon ar y 18fed o Fedi, lle bydd hefyd arddangosfa ffotograffiaeth a bydd staff Cambrian Photography wrth law i roi cyngor.

I gystadlu, plis anfonwch gopiau digidol o'ch lluniau at llinos.alun@eryri.llyw.cymru neu defnyddiwch wasanaeth trosglwyddo ffeiliau. Dyddiad cau ar y 30ain Fehefin 2020. Un llun i bob cystadleuwr.

Am fanylion llawn y gystadleuaeth cliciwch y PDF isod.

Lawrlwythiadau

Cystadleuaeth ffotograffiaeth rheolau Agor

© 2019 - 2020 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr