Cystadleuaeth ffotograffiaeth

English

Cystadleuaeth ffotograffiaeth

I ddathlu cynefin prin a gwerthfawr Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru, rydym wedi lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth gyda gwobrau gwerth chweil, wedi'i noddi gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Cambrian Photography. Rydym eisiau gweld pob agwedd ar y coedwigoedd glaw - o fyd bychain y mwsoglau i'r coed hynafol a'r rhaeadrau, dewch a phob dim!

Oherwydd Covid-19 rydym wedi ymestyn y dyddiad cau i 30ain Ebrill 2021 fel bydd cyfle i fwy o bobl ymweld â’n coedlannau hyfryd a chael eu hysbrydoli i gymryd rhan. Pa agwedd o’r goedwig law sydd yn diddori chi?

Gwobrau gwych

Categori Oedolion: Gwobr 1af: £500 2il wobr: £250 3ydd gwobr: £100

Categori dan 16: Gwobr 1af: £250 ynghyd â diwrnod o hyfforddiant gan Cambrian Photography. 2il wobr: £100 3ydd gwobr: £50

Bydd ennillwyr y gystadleuaeth yn cael eu cyhoeddi yn ystod Gŵyl Amgylcheddol Caernarfon ym Mis Medi 2021 lle bydd hefyd arddangosfa ffotograffiaeth a bydd staff Cambrian Photography wrth law i roi cyngor.

I gystadlu, plis anfonwch gopiau digidol o'ch lluniau at post@coedwigoeddglawceltaidd.cymru neu defnyddiwch wasanaeth trosglwyddo ffeiliau. Dyddiad cau ar y 30ain Ebrill 2021. Un llun i bob cystadleuwr.

Am fanylion llawn y gystadleuaeth cliciwch y PDF isod.

Lawrlwythiadau

Cystadleuaeth ffotograffiaeth rheolau v6 2020 Agor

Efallai hoffwch wylio'r gweminar Saesneg yma 'The Art of Wildlife Photography' gan Ben Porter cyflwynwyd yn fis Hydref 2020. Gwerth gwylio ar gyfer bach o ysbrydoliaeth, syniadau neu dechnegau?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2021 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr