Sut rydym yn pori Coedwigoedd Glaw Celtaidd er mwyn integreiddio amaeth ag adfer cynefinoedd

English

Sut rydym yn pori Coedwigoedd Glaw Celtaidd er mwyn integreiddio amaeth ag adfer cynefinoedd

Lleoliad : Online

Yn y gweminar wnawn ymchwilio rhai o’r anawsterau, heriau a datrysiadau cysylltiedig â phori coedwigoedd. Hefyd wnawn drafod rhai o’r bendithion i dda byw a sut fedrwn ddefnyddio monitor effeithiol ar gyfer penderfyniadau rheoli hir dymor.

Gyda Hilary Kehoe, PONT

Mae Hilary Kehoe wedi gweithio i 'PONT Cymru', y mudiad pori ar gyfer Cymru, am dros 12 mlynedd. Mae hi’n helpu hwyluso pori ar gyfer bywyd gwyllt trwy bori da byw yn ogystal ag ysgrifennu ac arwain cyrsiau hyfforddiant.

Mae hi’n ffarmio gyda’i theulu adref ger Bethesda gan ddefnyddio gwartheg, merlod a defaid nhw weu hunain i reoli amrywiaeth o gynefinoedd ar draw Gogledd Cymru gan gynnwys twyni tywod, rhostir, coedwigoedd a glaswelltir. Mae hi’n cadeirio rhwydwaith ffermio’n gyfeillgar ar gyfer natur yng Nghymru (Nature Friendly Farming Network in Wales).

https://www.eventbrite.co.uk/e...

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2020 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr