Cyfle i gyflwyno tender

English

Cyfle i gyflwyno tender

Ar ran partneriaeth y prosiect, mae APCE yn dymuno creu toolkit dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) sy'n egluro ac arddangos yn effeithiol yr 'ymagwedd 3 cham' i reoli Rhododendron ponticum yn llwyddiannus. Rydym yn rhagweld bydd y toolkit yn cael ei becynnu mewn pamffledyn a phecyn gwybodaeth deiniadol (a fydd ar gael fel dogfen PDF ellir ei llawrlwytho), a hefyd andodd ar y we, ac a fydd o fewn cyrraedd cynulleidfa eang, gan gynnwys (ond nid wedi cyfyngu i) dirberchnogion preifat, contractwyr sy'n ymwneud a'r gwaith rheoli Rp, a thir reolwyr proffesiynnol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y tendr peidiwch ag oedi i e-bostio gethin.davies@eryri.llyw.cymru.

Lawrlwythiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2021 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr