Croesawu aelodau newydd o’n tîm yn Goed Y Parc

English

Croesawu aelodau newydd o’n tîm yn Goed Y Parc

Er gwaethaf yr ychydig fisoedd diwethaf, â’r cyfyngiadau yn cael effaith ar bob un o’n bywydau, rydym yn falch o ddweud bod rhai o’n gweithwyr Prosiect newydd wedi gallu cychwyn! Cafodd Warchodfa Natur RSPB; Coed y Parc, ger Dolgellau, ei bori gan dri Wartheg Ucheldirol am y tro cyntaf yr haf diwethaf. Nawr mae dau o wartheg newydd wedi ymgymryd â'r dasg, ac wedi cael eu gweld yn pori gyda mwynhad! Mae Ceitidh, yr un goch, yn ddynes iau ac mae hi yma gyda'i brawd. Tan yr wythnos diwethaf, nid oedd enw gan y dyn ifanc hwn, ond yn dilyn rhai awgrymiadau gwych rydym yn hapus i gyflwyno…

Derw

Byddant yn byw yng Nghoed y Parc tan tua diwedd mis Hydref. Mae llwybr caniataol trwy Goed y Parc, i chi fwynhau heddwch a harddwch y #CoedwigoeddGlawCeltaidd. Fodd bynnag, os dewch â'ch ci gyda chi, cofiwch eu cadw o dan reolaeth addas ac i godi baw cŵn a chael gwared ohono yn y dull priodol, oherwydd gall beri perygl iechyd i Ceitidh ac Derw.

I ddarganfod mwy am pam a sut rydyn ni'n pori'r Coedwigoedd Glaw Celtaidd, archebwch eich lle ar ein gweminarau nesaf - “Pam mae angen pori rheoledig ar Goedwigoedd Glaw Celtaidd?" a “Sut rydyn ni'n pori Coedwigoedd Glaw Celtaidd ar gyfer ffermio integredig ac adfer cynefinoedd.

https://www.eventbrite.co.uk/e/free-webinar-am-ddim-pam-mae-angen-pori-why-do-we-need-grazing-tickets-119106032349

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2021 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr