Coed Cwm Einion

English

Coed Cwm Einion

Datblygodd Coed Cwm Einion ar lethrau ceunant serth ar hyd rhan o'r Afon Einion. Mae'r ACA yn enghraifft arbennig o goedlan Tillio-Acerion, sef math o goetir pisgwydden dail bychain ar lethrau serth a chreigiog, gydag onnen yn dominyddu dros y dderwen a mae'r lwyfen llydanddail i'w gweld hefyd.

Mae'n gynefin prin iawn a gyddnabyddir yn rhyngwladol bwysig ac mae Coed Cwm Einion yn cael ei ystyried yn un o'r enghreifftiau gorau ym Mhrydain. Mae hefyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd ei fod yn cynnal enghraifft dda o goetir hynafol llydanddail lled-naturiol gyda'r dderwen ddi-goes, criafolen a'r fedwen gyffredin. Mae'r haen llwyni a llawr y goedwig yn dlawd ar hyn o bryd oherwydd pwysau pori.

Mae’r coetir yn bwysig am ei gymuned gyfoethog o redynnau, cennau (177 rhywogaeth) a bryoffytau (mwsoglau a llysiau’r afu) (154 rhywogaeth). Yn ychwanegol i’r cen prin Parmotrema robustum, sydd i’w weld mewn dim ond 3 safle arall ym Mhrydain, mae 11 rhywogaeth o gen, llysiau’r afu a mwsogl sydd yn brin yn genedlaethol.

Mae ochr ddeheuol y SoDdGA wedi ei orchuddio gyda phlanhigfeydd, yn bennaf ffawydden,

Loading map...

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2021 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr